skip to content

It's a New Day in Public Health.

The Florida Department of Health works to protect, promote & improve the health of all people in Florida through integrated state, county, & community efforts.

skip to content
 

Règleman pou Revni WIC

Contact the Florida WIC Program

 •  1-800-342-3556
 •  

  Fax

  850-922-3936
 •  

  Mailing Address

  Bureau of WIC Program Services 

  4052 Bald Cypress Way, Bin A16 

  Tallahassee FL 32399 

English | Español | Kreyòl

Règleman pou Revni WIC

Pou yon fanm ki ansent, chak tibebe ki poko fèt konte pou yon moun anplis nan kantite moun ki nan kay la.

Kantite moun ki nan kay laRevni Mansyèl anvan taks ak dediksyon
1$1,872
2$2,538
3$3,204
4$3,870
5$4,536
6$5,202
7$5,868
8$6,534

Revize 6/15/2018

Chak ane montan sa yo ka ogmante.

Kèk dokiman anlè a nan Fòmat Dokiman Pòtab (PDF) é ou ka bézwen Adobe Reader pou ou ka wè ak enprimé yo.