Skip Global navigation and goto content

It's a New Day in Public Health.

The Florida Department of Health works to protect, promote & improve the health of all people in Florida through integrated state, county & community efforts.

Skip MegaMenu and goto content
 

Matéryèl sou nitrisyon (nutrition materials)

Contact the Florida WIC Program

 •  1-800-342-3556
 •  

  Fax

  850-922-3936
 •  

  Mailing Address

  Bureau of WIC Program Services 

  4052 Bald Cypress Way, Bin A16 

  Tallahassee FL 32399 

English | Español| Kreyòl

Matéryèl sou nitrisyon (nutrition materials)

Tout lyen yo ouvri sou yon lòt fénèt

Tibébé (infant)

Timoun ak jaden danfan (toddler and preschool)

Fanm (women)

Sijè nitrisyon jeneral (general nutrition topics)

Liv pou timoun (children's books)

Kèk dokiman anlè a nan Fòmat Dokiman Pòtab (PDF) é ou ka bézwen Adobe Reader pou ou ka wè ak enprimé yo.