Skip Global navigation and goto content

It's a New Day in Public Health.

The Florida Department of Health works to protect, promote & improve the health of all people in Florida through integrated state, county & community efforts.

Skip MegaMenu and goto content
 

Enfomasyon sou WIC

Contact the Florida WIC Program

 •  1-800-342-3556
 •  

  Fax

  850-922-3936
 •  

  Mailing Address

  Bureau of WIC Program Services 

  4052 Bald Cypress Way, Bin A16 

  Tallahassee FL 32399 

English | Español | Kreyòl

Enfomasyon sou WIC

Tout lyen (PDF) yo ouvri sou yon lòt fénèt.

Ki moun ki élijib pou WIC ak kòman pou apliké

Niméwo téléfòn Ajans WIC lokal yo
Kisa pou poté lè ou gen apwentman
Règleman pou Revni WIC

Kijan WIC Mache 286 KB PDF

Manje WIC

Manje WIC (jiska 30 jen 2020) 7.01 MB PDF
Manje WIC (kòmanse 1 jiyè 2020) 6.86 MB PDF

Manje Bebe 2.66 MB PDF

Achte Byen avèk Kat EBT WIC Ou 1.64 MB PDF

Ji Fwi Konsantre 1.09 MB PDF

Manje WIC pou Fanm Ansent ak Timoun 769 KB PDF
Manje WIC pou Timoun 1 Ane 1.54 MB PDF
Manje WIC pou Timoun de 2 a 5 Ane 1.47 MB PDF
Manje WIC pou Manman ak Tibebe 202 KB PDF
Manje WIC pou Fanm Bay Tete Sèlman 811 KB PDF
Manje WIC pou Fanm Bay Tete avek Bay Kèk Fòmil 778 KB PDF
Manje WIC pou Fanm Ti Kras oswa Ki Pa Gen Bay Tete 746 KB PDF

Kèk dokiman anlè a nan Fòmat Dokiman Pòtab (PDF) é ou ka bézwen Adobe Reader pou ou ka wè ak enprimé yo.